dimarts, 8 de febrer del 2011

HIGIENE ALIMENTARIA

L’empresa Line Càtering Service és l’encarregada de fer i supervisar els Plans de Prerequisits, protocols de funcionament que asseguren la prevenció de possibles toxiinfeccións alimentaries i que plantegen dinàmiques correctes de treball per a tot el servei.
Els Plans de Prerequisits, els autocontrols de quantitat de clor de l’aigua, temperatures de confecció i servei dels plats, temperatures del frigorífic i congelador, registre de neteja diària i setmanal, control d’al·lèrgens, etc...,  així com el Pla d’al·lèrgens, Fitxes de producció dels plats que es fabriquen i fitxes tècniques dels aliments que porten els proveïdors registrats al Registre Sanitari corresponent, resten a la cuina a l’abast de l’inspector de l’Agència Catalana de Protecció de la Salut i del propi Consell Escolar.
De altra banda, Line Càtering Service mitjançant la empresa Anabiol (laboratori) fa anàl·lisis microbiològics periòdics de manipuladors i superfícies per assegurar i controlar la higiene de tot el procés de fabricació de menjars. Els resultats i l’informe microbiològic queda archivat al quadern d’autocontrols a l’abast de la inspecció de sanitat.
Elena Pineiro, dietista
Line Catering, SL

OBESITAT INFANTIL

 La obesitat infantil ha augmentat al estat espanyol de forma alarmant. Un de cada tres nens i nenes en edat escolar (3-12 anys) pateix de aquest síndrome.
Ahir la televisió estatal i autonòmica va donar bastant importància a l'estudi fet per la fundació Thao i es va fer una difusió extensa de la notícia que ens afecta directament a tots nosaltres. L'obesitat redueix enormement la qualitat de vida d'una persona i redueix la esperança de vida d'un adult, però l'obesitat infantil a més, és una lacra social i una causa de problemes psicològics importants per al nen petit i l'adolescent.

Aquí us adjuntem un link amb uns articles del Periódico relacionats amb l'obesitat infantil.
articles periódico
Cal conscienciar-se de la necessitat d'una bona alimentació.


Elena Piñeiro
Line Catering Service S,L